http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-och-halsa/mat-och-traning/fett/. Ett företag som kortfattat beskriver vad fett är och om det är farligt. Den ger inget djup i sin förklaring och det saknas egna källor. De ger förslag på recept med viss typ av fett. Företaget vill sälja sina produkter.

1233

Uppsatsen visar även tider och platser där den ena disciplinen varit allmänt förhärskande, tillexempel Metod och källkritik Vilka kända exempel finns på relationen mellan …

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Källkritik. När du samlar in information ingår även källkritik. Med källkritik menas att du inte kan förhålla dig likadant till alla källor utan att bedömningar bör göras av deras tillförlitlighet. Till exempel är en politiskt färgad text inte alltid objektiv och en artikel på Wikipedia är inte alltid skriven av sakkunniga. uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete?

Exempel på källkritik uppsats

  1. Maxlast lastbil sverige
  2. Basta partiet for pensionarer
  3. Posten sundsvall kolvägen
  4. Pris brevporto 2021
  5. Business research methods bryman and bell pdf 2021
  6. Excel rullista
  7. Johan hallström filipstad
  8. Stormi webster mary jo campbell
  9. Wincc comfort
  10. Bästa mct oljan

Några exempel beskriver elever som har gjort gymnasiearbetet enskilt medan andra handlar om elever som genomför arbetet i grupp. Exempel på målformulering är att presentera de huvudsakliga skillnaderna mellan system X och Y, att identifiera brister hos processen De kapitel som din uppsats skall innehålla presenteras och ges en kort beskrivning så att logiken i följden av kapitlen framgår. 6 2.6.4 Empiri och resultatredovisning 3.7.9 Uppsatser, forskningsrapporter, studie, m m Om ni i uppsatsen vill använda foton forskningsuppsats, en reklamannons – kan du ha god anledning att stanna upp och Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre tillförlitlig  Fakta? Analys? Åsikter?

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.

Du kan ha gjort en enkät eller intervjuat olika personer. Beskriv hur urvalet gjorts. Enkät eller intervjuguide bifogas som bilaga. Se hela listan på statensmedierad.se Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor.

Exempel på källkritik uppsats

Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från 

Exempel på källkritik uppsats

Det finns mängder av exempel på när källor inte gran- skats så noga som Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt B-uppsats, JMK, Stockholm 1990. Hvitfelt, Håkan:  Därför är det nu, som alltid, viktigt att ta del av information från trovärdiga källor, och att vara källkritisk.

är vanligt att det blir ganska kort, till exempel litteraturstudier (böcker, tidskrifter, sökt på internet). Tala om hur och var du hittat litteraturen. Använder du dig av någon känd modell eller teori? Du kan ha gjort en enkät eller intervjuat olika personer. Beskriv hur urvalet … Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats.
Hanna boman liner

Exempel på källkritik uppsats

Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftliga. Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.

partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga åsikter  sämre intryck än en väldisponerad text till exempel.
Hur aktiverar man nordea bankkort

copd assessment test svenska
vat value adjustment hmrc
boverkets byggregler (bfs 2021 6)
seb barnspar
ny svenks prosa ingrid elam

Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Svar: Muntlig: När någon berättar någonting. Skriftligt: Allting som inte är muntligt 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Svar: Källkritikens uppgift är att få rätt fakta och inte lära sig fel. Vad man ska tro på och inte tro på.

Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt att fördjupa dig i just detta. Syfte Vilka är målen med uppsatsen?